3-stegsbesiktning med mätbarhet

1 dags utbildning

I en tid präglad av lågkonjunktur är det viktigare än någonsin att vara öppen för nya idéer som både sparar kostnader och gynnar vår miljö.

Vår banbrytande besiktningsprocess för våtrum i tre steg med mätbarhet, tar besiktningsutförandet och hantverket till en helt ny nivå, vilket ger er en möjlighet att på ett nytt sätt attrahera fastighetsägarna och ta er till helt nya höjder. Du kan även nyttja mätbarheten vid entreprenadbesiktningar.

Som du säkert redan vet kan man inte mäta fukt genom ett tätskikt.

Detta gör alla badrumsbesiktningar, inklusive entreprenadbesiktningar och trestegsbesiktningar, subjektiva eftersom man bara okulärt kan titta på golvfall, ner- och uppvik av tätskiktet, rörgenomföringars placering med mera.

Med SlutaRivs 3-stegsbesiktningar genomförs våtrumsbesiktning med hjälp av fuktsensorer och kamera.

Några av fördelarna med denna metod är att man kan mäta tätskiktens och rörskarvarnas täthet under hela garantitiden och långt därefter, samt att man gör badrummet delreparationsbart och kan göra återbesök efter att badrummet har renoverats, inte bara under själva renoveringsprocessen.

Utbildningen vänder sig främst till dig som redan har erfarenhet inom besiktningsbranschen och med kunskap om våtrum och dess installationer. Utöver kunskap om hur du möjliggör mätning av fukt på tätskiktets baksida, får du även kunskap om att läcksöka rörledningar och hitta skador med millimeterprecision.

Utbildningens syfte och mål är att deltagaren skall få grundläggande kunskap i:
  • Hantering av fuktsensorer – montering, registrering, mätning
  • SlutaRiv-besiktning – utbytbarhet, läcksökningsbart
  • Läcksökning av badrum – avlopp, golvbrunn, tätskikt
  • Läcksökning av rör – Valfuum, kamera
  • Besiktning av avloppsrör – filmning
  • SlutaRivs branschregler för mätbara våtrum och delreparationer

Efter genomförd utbildning erhålles ett snyggt kursintyg som bevisar dina nyvunna kunskaper och expertis.

Bli en av SlutaRivs mätpartner!

Utbildningen gör det även möjligt för deltagande företag att bli en av SlutaRivs mätpartner. Som mätpartner får ni rätt att använda de fuktsensorer ni registrerar hos SlutaRiv. Dessutom finns möjlighet att ansluta sig till sensorförsedda utrymmen på andra adresser där de som installerat dem inte avser utföra mätningar själva. Mer information erhålls under utbildningsdagen.

Utbildningslängd:                       1 dag

Utbildningsavgift:                       6 300 kr/person exkl. moms

I utbildningsavgiften ingår: Allt teorimaterial, praktiska övningar samt förmiddags-/eftermiddagsfika och lunch.
Vid utbildningstillfället finns det möjlighet att investera i unika SlutaRiv-produkter till bra priser.

Har du råd att missa denna möjlighet? Gör er redo för den nära stående framtiden – utbilda er för att genomföra dessa fantastiska och unika trestegsbesiktningar med mätbarhet!