Utbildning Fuktsensorer – så hanterar du montering, registrering och skanning

(onlineutbildning) – 2 timmar

Denna onlineutbildning riktar sig till dig som ska montera fuktsensorer eller kommer utföra mätningar av fuktsensorerna framöver. Vid utbildningen får deltagaren kunskap om hur man monterar och registrerar fuktsensorerna, hur de sparas i molntjänsten och hur man skannar av sensorer och sparar data för framtiden.

Utbildningens syfte och mål är att deltagaren skall:
  • Erhålla kunskap om hur fuktsensorerna monteras och förutsättningar för placering.
  • Erhålla kunskap om hur registrering av sensorer går till.
  • Få kännedom om hur molntjänsten fungerar.
  • Få kännedom om hur sensorerna skannas och förutsättningar vid mätning.

Utbildningslängd:                       2 timmar

Utbildningsavgift:                       1 495 kr/person exkl. moms (större grupper offereras)

Efter anmälan kontaktar vi dig för att boka en tid. Du får därefter en kallelse med länk till att ansluta via Teams för att delta på utbildningen.