Avlopp

Genom egenutvecklade produkter är det möjligt att läcksöka och åtgärda hela avloppssystem utan att behöva riva. Vi har egna framtagna produkter möjliggör operationsliknande lagningar invändigt i rör. Vi utbildar tekniker som gör detta möjligt.