Kulvert

Med vår Pics-kamera kan man utföra underhållsbesiktning av ert system. Vi utbildar tekniker som kan utföra besiktningar och läcksökning. Vi utbildar tekniker att utföra dellagningar med minimal åverkan i konstruktion och mark.