Pool- och tanksystem

Genom egenutvecklade produkter är det möjligt att lokalisera och åtgärda läckage i alla pool- och tanksystem utan att behöva riva. Vi utbildar tekniker som kan utföra besiktningar och läcksökning samt tekniker som kan utföra dellagningar i alla typer av pooler och tanksystem.