Rörsensor

Detta är en passiv sensor som skall installeras vid dellagningar i alla typer av rörsystem enligt gällande branschregler. Sensorn kvalitetssäkrar dolda skarvars täthet. Med hjälp av fuktscannern så kan man mäta relativ fuktighet utan förstörande ingrepp. Alla mätvärden sparas i en molntjänst för att kunna jämföra framtida mätningar. Monteringsanvisningar medföljer när man köper sensorerna.