Tätskiktssensorn

Detta är en passiv sensor som skall installeras vid alla dellagningar i tätskikt enligt gällande branschregler.

Sensor kvalitetssäkrar dellagningen och entreprenören kan lämna garanti på utfört arbete. Vid nyinstallation installeras sensorerna innan man monterar tätskiktet för att kunna utföra läcksökning genom tätskiktet utan förstörande ingrepp för att kunna göra dellagning i framtiden.

Med hjälp av fuktscannern så kan man mäta relativ fuktighet utan förstörande ingrepp. Alla mätvärden sparas i en molntjänst för att kunna jämföra framtida mätningar. Monteringsanvisningar medföljer när man köper sensorerna.