Våtutrymmen

Vi har produkter som gör det möjligt att göra mätbara dellagningar i alla typer av våtutrymmen. Vi utbildar tekniker för att kunna utföra läcksökning i tätskikt. Vi utbildar tekniker för att kunna utföra godkända dellagningar i tätskikt och dellagningar av golvbrunnar.