Traditionellt förfarande vs SlutaRiv

SlutaRiv Gruppen bildades på grund av den oerhörda miljöförstöring som pågår p.g.a hur branschreglerna är utformade vid byggskador. Här följer några exempel på hur det fungerar idag:

 • Litet hål i tätskiktet – Riv ut till rå grundkonstruktion och återställ enligt gällande branschregler.
 • Hål i eller otät Golvbrunn – Riv ut till rå grundkonstruktion och återställ enligt gällande branschregler.
 • Läckage på golvvärmesystem – Riv tills ni hittat läckaget
 • Läckage på VVC 5 våningshus – Riv alla schakt i badrum tills ni hittar läckaget och dra om alla rör

I alla dessa fall:

 • Traditionellt är boende drabbade på något sätt 4-12 veckor

  – Med SlutaRiv är boende drabbad 1 dag

 • Traditionellt behöver hela fungerande badrum rivas, rivningsmaterial transporteras till avfallsanläggning, samt nya material inhandlas och monteras

  – SlutaRiv river minimalt och åtgärdar samma dag

 • Traditionellt behöver hela golv bilas upp och allt gjutas om med allt vad det innebär

  – SlutaRiv Bilar upp minimalt och åtgärdar samma dag

 • Traditionellt ehöver schakt rivas i sin helhet för dra om ny VVC ledning. Alla boende drabbade

  – SlutaRiv Vi tar upp ett hål och installerar intelligent VVC – Boende drabbad 1 dag – 1 boende drabbad i 30 minuter