Tjänster

Utbildning

Endast certifierad personal är behörig att utföra besiktningar och åtgärder i enlighet med SlutaRiv koncepten.

Utbildning erbjuds i SlutaRiv akademin.

Vi utbildar både Valf och OPS specialister i specialutformade utbildningar. Här får man både teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna utföra besiktningar och SlutaRiv åtgärder.

kAPPut

Appen kAPPut är framtagen för att kunna utföra digitala besiktningar för att undvika onödiga bilkörningar.

Vi kan även supportera medlemmar, fastighetsskötare, förvaltare etc. via appen kAPPut.

Vi tar bilder och utfärdar rapporter via appen vid behov.

SlutaRiv Hjälpen

SlutaRiv-besiktning utförs av behörig Valf-tekniker för att kunna fastställa rätt SlutaRiv-åtgärd. SlutaRiv besiktning kan även göras via appen kAPPut.

Utbildad OPS-tekniker utför förslagen åtgärd.

10 års garanti lämnas alltid på arbetet.