Välkommen till AI Branschregler

Din AI-assistent för byggbranschen

Vad är AI Branschregler?

Branschregler AI är din experimentella guide i byggbranschens komplexa regelverk. Utvecklad för att snabbt och effektivt svara på dina frågor om VVS, våtrum och Boverkets byggregler. Med AI-teknik i spetsen försöker vi assistera dig att göra rätt och bygga smart.

Oavsett om du jobbar med plastmatta eller kakel och klinker. En tjänst för att underlätta för rörläggarna, plattsättarna, besiktningsmännen med flera i branschen.

”Vårt mål är en nollvision om vattenskador och att förändra byggbranschen i grunden.” SlutaRivs Branschregler BSR23:1

Funktioner och möjligheter

 • Information om branschregler och Boverkets byggregler.
 • Snabba svar på specifika frågor.
 • Hänvisning till relevanta sidor och avsnitt i dokumenten.
 • Förklaring av tekniska termer och koncept.

Branschorganisationer och branschregler

 • AB Svensk Våtrumskontroll, GVK
 • Byggkeramikrådet (BKR)
 • Måleribranschens våtrumskontroll, MVK
 • SlutaRiv
 • Säker Vatten
 • Boverket

Mer info om de involverade organisationerna kommer snart.

Vilka problem löser tjänsten?

 • Detaljerad information för tolkning och tillämpning av branschregler.
 • Klarhet i tekniska termer och koncept.
 • Enkel åtkomst till rätt dokument och sidor.
 • Översikt över alla rådande regler genom ett och samma gränssnitt.
 • Snabba svar på dina mest brännande frågor.

Frågor & Svar

Feedback och förbättringar

Vi strävar såklart efter att göra denna tjänst bättre. Därför uppskattar vi din feedback! Fyll i vårt formulär och bli en del av framtiden för byggbranschen.

👕 Bonus: De bästa svaren får en T-shirt med texten: ”I helped shaping the future of the construction industry, and all i got was this lousy T-shirt (at least it was recycled)”.

Ge din feedback här

Information 

Denna AI-chattassistent är tränad på de svenska branschreglerna för bygg- och VVS-säkerhet.

För att tillhandahålla AI-chattgränssnitt så används bland annat GPT-4 (Generative Pretrained Transformer 4), vilket är den fjärde versionen av OpenAIs stora språkmodell (LLM, Large Language Model).

GPT-4 är tränad på ett stort antal internettexter för att generera text som känns mänsklig utifrån de instruktioner som ges eller frågor som ställs.

Utöver den enorma träningsdata som GPT-4 är baserad på är denna AI-chattassistent tränad på de svenska branschreglerna för bygg- och VVS-säkerhet.