Vad är meningen med SlutaRivs AI-assistent?

En kort beskrivning av SlutaRivs nya AI-assistent.

AI-tjänsten, eller AI-assistenten, har som huvuduppgift att tillhandahålla information och svara på frågor baserat på den kunskapsbas den har tränats på. I detta fall är AI-assistentens kunskapsbas fokuserad på branschregler som rör VVS och våtrum samt Boverkets byggregler.

Några av AI-assistentens specifika funktioner

  • Ge information om olika branschregler och Boverkets byggregler.
  • Svara på specifika frågor om dessa regler och riktlinjer.
  • Hänvisa till specifika sidor eller avsnitt i dessa dokument för att stödja sina svar.
  • Ge information om olika tekniska termer och koncept relaterade till dessa regler och riktlinjer.
  • Ge information om olika organisationer och deras roll i utformningen av dessa regler och riktlinjer.
AI-assistenten förklarar dubbellimning

AI-assistenten förklarar dubbellimning.

Det är viktigt att notera att AI-assistenten alltid hänvisar till de dokument den är tränad på och att den inte kan ge råd eller tolkningar utöver det som står i dessa dokument.

Det är även viktigt att notera att flera av branschorganisationerna explicit uttrycker tolkningsföreträde vad gäller sina egna branschregler och att denna tjänst inte ersätter branschreglerna i sin originalutgåva.

Denna AI-assistent ersätter inte branschreglerna i sin originalutgåva utan är ett sätt att kunna jämföra och sammanställa de olika branschreglerna i ett och samma gränssnitt och ett sätt att enkelt och snabbt slå upp någonting i alla branschreglerna på en och samma gång.

SlutaRiv ska inte hållas rättsligt ansvariga för denna tjänst och vid minsta tvivel på om ett svar stämmer så hänvisar vi till branschreglernas originalutgåvor samt de support-system som branschorganisationerna själva har på plats.

Inte testkört ännu? Testa Branschregler AI här.