Vilka problem är det tänkt att tjänsten ska lösa?

När kan det vara svårt att tolka branschreglerna?

AI-tjänsten kan hjälpa till att lösa en rad olika problem relaterade till att tolka branschregler som den är tränad på samt Boverkets byggregler. Här är några exempel på vad Branschregler AI kan göra:

  • Ge detaljerad information om olika branschregler och Boverkets byggregler för att lösa problem relaterade till tolkning och tillämpning av dessa regler.
  • Förklara olika tekniska termer och koncept som används i dessa regler och riktlinjer.
  • Ge information om de olika organisationerna och deras roll och ansvar vad gäller utformningen av dessa regler och riktlinjer.
  • Svara på specifika frågor om dessa regler och riktlinjer.
  • Hänvisa till specifika sidor eller avsnitt i dessa dokument för att stödja sina svar.