Våra OPS-tjänster

OPS-teknikern är SlutaRivs specialister med inriktning på åtgärder i samband med byggskador, samt förebyggande insatser i fastigheter för att förhindra fler läckage orsakade av bristande underhåll, vårdslöshet m.m.

Med hjälp av våra medlemsföretag kan vi erbjuda samtliga OPS-tjänster över hela Sverige.