Grundutbildning i branschregler för mätbara våtrum och delreparationer

Denna utbildning riktar sig till alla VVS företag och byggentreprenörer men även till fastighetsägare/förvaltare, besiktningsförrättare, försäkringshandläggare, konstruktörer, m fl

Vid utbildningen får du kunskap om gällande branschregler för mätbara våtrum och godkända delreparationer i alla typer av rörsystem samt i alla tätskiktssystem. Då reglerna utgör grund för fackmässigt utförande så kan alla som utför någon typ av delreparation komma att beröras av regelverket i förlängningen. Försäkringsbolagen har skärpt kraven kring dellagningar, så nu har du och dina kollegor möjligheten att lära er mer om branschreglerna och delreparationer.

Delar av innehållet:
 • SlutaRiv-konceptet – syfte och organisation
 • Branschregler – Delreparation med mätbarhet – fackmässighet!
 • Krav och exempel på lösningar
 • Delreparation tätskikt
 • Delreparation rörledningar & golvbrunnar
Agenda:
 • Vi går under förmiddagen igenom bakgrund, syfte, tillämpning och de faktiska kraven i branschreglerna.
 • Utbildningen hålls till självkostnadspris på 550kr/person, exkl moms.
 • I priset ingår frukost.
 • Utbildningslängd: 08,00 – 11,30.
 • Antalet platser per tillfälle är begränsade så det är först till kvarn som gäller.
 • Vi utbildar Byggsverige i att SlutaRiva!