Grundutbildning i branschregler för mätbara våtrum och delreparationer

Denna utbildning riktar sig till alla VVS företag och byggentreprenörer men även till fastighetsägare/förvaltare, besiktningsförrättare, försäkringshandläggare, konstruktörer, m fl

Vid utbildningen får du kunskap om gällande branschregler för mätbara våtrum och godkända delreparationer i alla typer av rörsystem samt i alla tätskiktssystem. Då reglerna utgör grund för fackmässigt utförande så kan alla som utför någon typ av delreparation komma att beröras av regelverket i förlängningen. Försäkringsbolagen har skärpt kraven kring dellagningar, så nu har du och dina kollegor möjligheten att lära er mer om branschreglerna och delreparationer.

Delar av innehållet:
  • SlutaRiv-konceptet – syfte och organisation
  • Branschregler – Delreparation med mätbarhet – fackmässighet!
  • Krav och exempel på lösningar
  • Delreparation tätskikt
  • Delreparation rörledningar & golvbrunnar

Utbildningslängd:             08:00 – 11:30

Utbildningsavgift:             1 495 kr/person, exkl moms.

I utbildningsavgiften ingår: Frukost (gäller ej onlinekurser ).

Vi utbildar Byggsverige i att SlutaRiva!