Branschregler

SlutaRivs branschregler för dellagning med mätbarhet