VALF-Tekniker Steg 1

2 dagars utbildning

Tekniker som skall gå denna utbildning har redan bred erfarenhet inom byggbranschen som antingen VVS-montör eller fukttekniker. På denna utbildning får deltagaren lära sig att göra vattenskadebesiktningar enligt försäkringsbolagens och fastighetsbolagens förväntningar.

Utbildningens syfte och mål är att deltagaren skall:
  • Erhålla kunskap om gällande branschregler.
  • Erhålla kunskap gällande försäkringbolagens och fastighetsbolagens förväntningar.
  • Alltid peka på rätt skadeorsak.
  • Hitta och stoppa pågående läckage om möjligt, för att minimera skadeomfattningen och för att inte riva i onödan.
  • Erhålla grundläggande kunskaper för att kunna utföra torkning i olika konstruktioner.
  • Erhålla kunskap om alla möjligheter till alternativa och mer miljövänliga åtgärdsförslag genom dellagningar.

Efter godkänd utbildning så har deltagaren möjlighet att utföra besiktningar enligt de högre kraven som försäkringsbolagen och byggbranschen ställer för att kunna utföra dellagningar.

Deltagaren får utföra ett teoretiskt och ett praktiskt prov för att få utfärdat ett personligt certifikat samt ett kursintyg.

Utbildningslängd:                       2 dagar

Utbildningsavgift:                       25 000 kr/person exkl. moms

I utbildningsavgiften ingår: Allt teorimaterial, praktiska övningar samt måltider under dagarna (ej kvällsmåltid). Vid utbildningstillfället finns det möjlighet att investera i unika SlutaRiv-produkter till rabatterat pris.

Önskar du hjälp med logi så ange det vid bokningen.