VALF/OPS-Tekniker Steg 1 och Steg 2

2 + 1 dagars utbildning

Tekniker som skall gå denna utbildning har redan bred erfarenhet inom byggbranschen och i sin yrkesroll som t ex VVS-montör, fukttekniker, tätskiktsentreprenör eller liknande. På denna utbildning får deltagaren lära sig SlutaRiv-konceptet samt kunskaper för att arbeta inom något av de områden som SlutaRiv berör service och reparationer av fastigheter. Exempelvis vattenskadebesiktningar enligt försäkringsbolagens och fastighetsbolagens förväntningar, läcksökningar, delreparationer av tätskikt, reparationer av golvbrunnar, relining och många andra reparationsarbeten.

Utbildningen är uppdelad i två steg, steg 1 och steg 2, där det grundläggande steg 1 är gemensamt för både VALF- och OPS-tekniker. I steg 2 fördjupar man sig inom sin teknikgren vilket även ligger till grund för branschlegitimationen som VALF- eller OPS-tekniker.

Utbildningens första dag är även avsedd för arbetsledare hos SlutaRivs medlemsföretag.

Utbildningens syfte och mål är att deltagaren skall:
  • Erhålla kunskap om gällande branschregler.
  • Erhålla kunskap gällande försäkringbolagens och fastighetsbolagens förväntningar.
  • Alltid peka på rätt skadeorsak.
  • Hitta och stoppa pågående läckage om möjligt, för att minimera skadeomfattningen och för att inte riva i onödan.
  • Erhålla grundläggande kunskaper för att kunna utföra torkning i olika konstruktioner.
  • Erhålla kunskap om alla möjligheter till alternativa och mer miljövänliga åtgärdsförslag genom delreparationer.
  • Erhålla kunskaper i delreparation inom valt område.
  • Öka kunskapen om arbetsledning, kommunikation och kunna göra det osynliga synligt.

Deltagaren får utföra ett teoretiskt och ett praktiskt prov vilka med godkänt resultat ger deltagaren ett kursintyg.

Efter godkänd utbildning så har deltagaren möjlighet att utföra uppdrag enligt de högre kraven som försäkringsbolagen och byggbranschen ställer för att kunna utföra delreparationer.

Företag med minst en medarbetare som har godkänd utbildning har möjlighet att ansöka om medlemskap och auktorisation i SlutaRiv.

Kurslängd Steg 1:                    2 dagar

Kursavgift Steg 1:                    14 950 kr/person
                                                      (12 500 kr/person för arbetsledare som väljer att endast gå dag 1)

Kurslängd Steg 2:                    1 dag

Kursavgift Steg 2:                    9 950 kr/person

Priser angivna exklusive moms.

Observera att anmälan till Steg 1 resp Steg 2 sker var för sig, så avser du delta i båda stegen behöver du anmäla bägge nedan.

I utbildningsavgiften ingår: Teorimaterial, praktiska övningar samt måltider under dagarna (ej kvällsmåltid).
Vid utbildningstillfället finns det möjlighet att investera i unika SlutaRiv-produkter till rabatterat pris.

Önskar du tips kring logi så ange det vid bokningen.