Inlägg av SlutaRiv

Vilka branschregler gäller? Varför har vi utvecklat denna AI-assistent?

Vi vill vara med och hjälpa att svara på frågan ”Vilka branschregler gäller för våtrum 2023?”. Den huvudsakliga anledningen till att utveckla denna AI-assistent är för att visa på att med modern teknik och rätt verktyg behöver det inte vara svårt att göra rätt. Det finns idag, trots försök till gemensamma revideringar av branschreglerna, motsättningar […]

Vilka problem är det tänkt att tjänsten ska lösa?

AI-tjänsten kan hjälpa till att lösa en rad olika problem relaterade till att tolka branschregler som den är tränad på samt Boverkets byggregler. Här är några exempel på vad Branschregler AI kan göra: Ge detaljerad information om olika branschregler och Boverkets byggregler för att lösa problem relaterade till tolkning och tillämpning av dessa regler. Förklara […]

Vad är meningen med SlutaRivs AI-assistent?

En kort beskrivning av SlutaRivs nya AI-assistent. AI-tjänsten, eller AI-assistenten, har som huvuduppgift att tillhandahålla information och svara på frågor baserat på den kunskapsbas den har tränats på. I detta fall är AI-assistentens kunskapsbas fokuserad på branschregler som rör VVS och våtrum samt Boverkets byggregler. Några av AI-assistentens specifika funktioner Ge information om olika branschregler […]