Vilka branschregler gäller? Varför har vi utvecklat denna AI-assistent?

Branschregler AI förklarar Vilka Branschregler Gäller för Våtrum 2023

Vi vill vara med och hjälpa att svara på frågan ”Vilka branschregler gäller för våtrum 2023?”. Den huvudsakliga anledningen till att utveckla denna AI-assistent är för att visa på att med modern teknik och rätt verktyg behöver det inte vara svårt att göra rätt. Det finns idag, trots försök till gemensamma revideringar av branschreglerna, motsättningar i regler, råd och rekommendationer. SlutaRivs mål är en nollvision om vattenskador och vi tror att denna tjänst kommer kunna bidra ytterligare mot denna vision.

SlutaRivs vision är att aktivt arbeta med att förändra byggbranschen så att antalet vattenskador blir noll.

SlutaRivs mission är således att arbeta med att ta fram mer hållbara och miljövänliga lösningar, produkter och arbetssätt för att undvika rivning.

SlutaRivs branschregler BSR23:1, https://slutariv.se/branschregler/

Testa Branschregler AI, oavsett om din roll inom byggproduktionen är golvläggare, plattsättare eller VVS-montör så hoppas vi att du får nytta av denna tjänst.

Vilka problem är det tänkt att tjänsten ska lösa?

När kan det vara svårt att tolka branschreglerna?

AI-tjänsten kan hjälpa till att lösa en rad olika problem relaterade till att tolka branschregler som den är tränad på samt Boverkets byggregler. Här är några exempel på vad Branschregler AI kan göra:

  • Ge detaljerad information om olika branschregler och Boverkets byggregler för att lösa problem relaterade till tolkning och tillämpning av dessa regler.
  • Förklara olika tekniska termer och koncept som används i dessa regler och riktlinjer.
  • Ge information om de olika organisationerna och deras roll och ansvar vad gäller utformningen av dessa regler och riktlinjer.
  • Svara på specifika frågor om dessa regler och riktlinjer.
  • Hänvisa till specifika sidor eller avsnitt i dessa dokument för att stödja sina svar.

Vad är meningen med SlutaRivs AI-assistent?

En kort beskrivning av SlutaRivs nya AI-assistent.

AI-tjänsten, eller AI-assistenten, har som huvuduppgift att tillhandahålla information och svara på frågor baserat på den kunskapsbas den har tränats på. I detta fall är AI-assistentens kunskapsbas fokuserad på branschregler som rör VVS och våtrum samt Boverkets byggregler.

Några av AI-assistentens specifika funktioner

  • Ge information om olika branschregler och Boverkets byggregler.
  • Svara på specifika frågor om dessa regler och riktlinjer.
  • Hänvisa till specifika sidor eller avsnitt i dessa dokument för att stödja sina svar.
  • Ge information om olika tekniska termer och koncept relaterade till dessa regler och riktlinjer.
  • Ge information om olika organisationer och deras roll i utformningen av dessa regler och riktlinjer.
AI-assistenten förklarar dubbellimning

AI-assistenten förklarar dubbellimning.

Det är viktigt att notera att AI-assistenten alltid hänvisar till de dokument den är tränad på och att den inte kan ge råd eller tolkningar utöver det som står i dessa dokument.

Det är även viktigt att notera att flera av branschorganisationerna explicit uttrycker tolkningsföreträde vad gäller sina egna branschregler och att denna tjänst inte ersätter branschreglerna i sin originalutgåva.

Denna AI-assistent ersätter inte branschreglerna i sin originalutgåva utan är ett sätt att kunna jämföra och sammanställa de olika branschreglerna i ett och samma gränssnitt och ett sätt att enkelt och snabbt slå upp någonting i alla branschreglerna på en och samma gång.

SlutaRiv ska inte hållas rättsligt ansvariga för denna tjänst och vid minsta tvivel på om ett svar stämmer så hänvisar vi till branschreglernas originalutgåvor samt de support-system som branschorganisationerna själva har på plats.

Inte testkört ännu? Testa Branschregler AI här.