Vilka branschregler gäller?

Branschregler AI förklarar Vilka Branschregler Gäller för Våtrum 2023

Vi vill vara med och hjälpa att svara på frågan ”Vilka branschregler gäller för våtrum?”. Den huvudsakliga anledningen till att utveckla vår AI-assistent är för att visa på att med modern teknik och rätt verktyg behöver det inte vara svårt att göra rätt. Det finns idag, trots försök till gemensamma revideringar av branschreglerna, motsättningar i regler, råd och rekommendationer. SlutaRivs mål är en nollvision om vattenskador och vi tror att denna tjänst kommer kunna bidra ytterligare mot denna vision.

SlutaRivs vision är att aktivt arbeta med att förändra byggbranschen så att antalet vattenskador blir noll.

SlutaRivs mission är således att arbeta med att ta fram mer hållbara och miljövänliga lösningar, produkter och arbetssätt för att undvika rivning.

SlutaRivs branschregler BSR23:1, https://slutariv.se/branschregler/

Testa Branschregler AI, oavsett om din roll inom byggproduktionen är golvläggare, plattsättare eller VVS-montör så hoppas vi att du får nytta av denna tjänst.