Utbildning

Endast certifierad personal är behörig att utföra besiktningar och åtgärder i enlighet med SlutaRiv-koncepten.

Utbildning erbjuds i SlutaRiv akademin

Vi utbildar både Valf och OPS tekniker i 14 olika utbildningar. Här får man både teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna utföra besiktningar och SlutaRiv åtgärder.