Besiktningskamera Pixel 23 A1

Läcksökning av vatten och avloppsrör från 50 mm och större, samt ventilationsrör. Inspektion av installationsschakt och undertak samt stora utrymmen och kulvertsystem mm.

  • Lins: 23 mm
  • Längd: 30 meter
  • Inspelningsbar på USB samt SD-kort