Fuktscanner

Denna scanner är avsedd för att scanna alla InviSense fuktsensorer utan förstörande ingrepp. För att kunna utföra scanning behövs InviSense App laddas ner i sin smartphone som sedan parkopplas med scannern via Bluetooth.

Mätvärden laddas sedan upp i en molntjänst. Kontakta oss för mer detaljerad information.

  • Förlängningshandtag
  • Laddare
  • Telefonhållare
  • Väska